photo_2023-02-25_19-29-21

Шановні гості,  абітурієнти, колеги, стейкхолдери, роботодавці, випускники, здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти!

Ми радо вітаємо Вас на сайті Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім.Г.Е.Вейнштейна! Потужний професорсько-викладацький склад дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, які можуть з успіхом реалізувати себе на підприємствах харчової та переробної промисловості, банківській, страховій, інвестиційній, інноваційній, брокерській, консалтинговій, готельній, ресторанній, туристичній та інших сферах.

Кожний співробітник інституту продовжує багаторічні традиції підготовки спеціалістів економічного профілю, що були започатковані в Одеській національній академії харчових технологій у 1950 році. Викладачі розвивають та посилюють такі наукові школи, впроваджують сучасні методи та методики викладання, активно співпрацюють з провідними науковими школами України та світу.

 

НАЙГОЛОВНІШЕ ПРО ІНСТИТУТ:

– місце для лідерів, орієнтованих на якісну освіту за провідними спеціальностями;

– висококваліфіковані викладачі Інституту та педагоги-практики;

– наукові школи, актуальні наукові студентські гуртки та workshops;

– академічне середовище для особистісного та професійного зростання з акцентом на персональний розвиток;

– програми академічної мобільності та міжнародні гранти;

– залучення найкращих профільних фахівців до модулів різних освітніх компонентів для обміну досвідом та новими ідеями;

– розвиток hard-skills та soft-skills для реалізації себе як у науці, так і в бізнесі;

– практика та працевлаштування на сучасних вітчизняних і закордонних підприємствах та установах;

– задоволення потреб бізнесу у кваліфікованих кадрах – випускниках нашого Інституту;

– надання консалтингових послуг за професійними спрямуваннями Інституту.

 

НАУКОВІ ШКОЛИ

1.Наукова школа «Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності», науковий керівник : д.е.н., професор Павлов О.І.

2.Наукова школа  «Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту», науковий керівник: д.е.н., професор Савенко І.І.

3.Наукова школа  «Дослідження розвитку соціально-економічних систем та явищ», наукові керівники:  д.е.н., проф. Басюркіна Н.Й., д.е.н., проф. Іванченкова Л.В., д.е.н., проф. Лагодієнко В.В.

4.Наукова школа  «Забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування національної економіки та її суб’єктів»,  наукові керівники : д.е.н., проф. Купріна Н.М., д.е.н., проф. Немченко В.В.,  д.е.н., проф. Мельник Ю.М.

 

Все це сприяє всебічному розвитку Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім.Г.Е. Вейнштейна!

Запрошуємо до плідної співпраці, з повагою, д.е.н., проф., директор ННІПЕіМ ім. Г.Е. Вейнштейна Козак К..Б.

Пошта: iaeam.ontu@gmail.com

Для звязку: +38-048-712-41-62

Іnstagram -сторінка ННПІЕіМ ім. Г.Е.Вейнштейна

Facebook-сторінка ННПІЕіМ ім.Г.Е. Вейнштейна

Youtube