Тренінги

Курс підвищення кваліфікації (Short Course) –

тренінг з “Менеджменту”


Модуль 1

Маркетинг

6 годин

Голубьонкова О.О. 1. Маркетинговий аналіз і дослідження: для чого і як?

2. Інформаційні війни: історія і сучасність.

Седікова І.О. Фандрайзинг для бізнесу: залучення ресурсів.
В даному модулі поняття «маркетинг» розглядається як концепція управління компанією. В останні роки ми бачимо посилення ролі споживача, який починає виступати в ролі ініціатора маркетингових дій. Сьогодні від керівника потрібно не тільки розуміння інструментарію маркетингу, з описом окремих його функцій, але і усвідомлення взаємин між компаніями і кінцевим споживачем. В рамках модуля МАРКЕТИНГ крім розкриття методиками позиціонування підприємства, учасники програми розробляють стратегічний маркетинговий план, який можуть реалізувати в своєму бізнесі.
В результаті навчання зможуть: опанувати основними інструментами маркетингу з метою зміни ринкових позицій підприємства.Тривалість: 6 годин.Зміст модуля МАРКЕТИНГ
• Розвиток стратегічного маркетингового мислення
• Маркетингові рішення в умовах ринкової невизначеності
• Сучасний маркетинг: основні елементи, концепції і тенденції
• Ключові концепції управління фірмою з точки зору маркетингу
• Маркетинг як функція управління і як функція обслуговування Побудова ефективного маркетингу в компанії
• Маркетинг в компанії: функції, організаційна структура служби
• Аналіз типових помилок і шляхів їх вирішення при оптимізації маркетингу
• Елементи комплексу маркетингу (Маркетинг-мікс 4P).
• Матриця управління маркетингом

• Аналіз ринку: погляд з точки зору менеджера
• Оцінка рівня конкуренції
• Аналіз відносин з постачальниками і покупцями
• Аналіз рушійних сил ринку. Фактори, що визначають рентабельність бізнесу
• Стратегія скорочення витрат Розробка стратегії створення ринкових ніш
• Ведення цінових воєн: куди йде прибуток компанії?
• Оптимізація характеристик існуючих товарів і послуг: як «прибрати все зайве» і збільшити рентабельності?
• Технології створення нових ринкових ніш
• Нестандартні рішення в області PR і реклами
• Вибір інструментів оперативного маркетингу
• Аналіз і «чистка» продуктового портфеля: методи і інструменти
• Оптимізація клієнтської бази
• Перегляд цінової політики та управління знижками
• Оптимізація витрат на просування і інструменти малобюджетного маркетингу

• Визначення джерел зростання продажів і управління прибутковістю
• Маркетингова підтримка продажів
• Постановка маркетингових цілей
• Джерела зростання продажів: типологія клієнтів і види продуктів
• Розробка стратегії маркетингу та технології сегментації ринку
• Сегментування: критерії вибору і аналіз привабливості
• Оцінка привабливості сегментів: з точки зору збільшення продажів і прибутку
• Оцінка конкурентних переваг компанії. позиціонування
• Вибір маркетингової стратегії та постановка цілей в маркетингу Оцінка ефективності та аналіз інвестицій в маркетинг
• Просування в маркетингу: підходи та інструменти малобюджетного маркетингу
• Формування рекламно-інформаційних
• Особливості просування в сфері B2B
• Аналіз і оцінка ефективності: комунікаційна, економічна і економетрична


Модуль 2

лідерство

4 години

Каламан О.Б. 1. Лідерство як важлива складова успішності

2. Мотивація і самомотивація – необхідна складова кожної особистості

Управління починається з керівника. Спочатку незнайомі і різні за характером, зі своїм власним баченням процесу навчання люди, вже після цього модуля гуртуються в справжню команду однодумців, готових протягом місяця отримувати і обмінюватися новими знаннями, вирішувати і обговорювати кейси, виконувати групові проекти та брати участь в їх презентації, і в кінцевому підсумку – занурюватися в світ бізнесу колег по групі. По завершенню навчання слухачі підтримують дружні та ділові зв’язки, продовжуючи спілкування в Клубі випускників.

В результаті навчання Ви зможете: освоїти і розвинути необхідні навички особистої ефективності управлінця. Навчиться володіти мистецтвом спору, проводити презентації, ділові зустрічі, правильно управляти колективом.
Тривалість: 4 години.

Зміст модуля ЛІДЕРСТВО

Визначення професійних компетенцій і аналіз особистої ефективності

• Поняття особистої ефективності. Правила визначення мети
• «Зірка» компетенцій керівника
• Вершини особистої ефективності
• Формування стилю управління і професійного бренду
• Лідерство і керівництво: головні ролі управлінця
• Стилі управління: як починається вплив
• Стратегія створення професійного бренду керівника Вибір стратегії і тактики ведення переговорів
• Переговори: поняття, історія питання
• Основні умови та етапи переговорного процесу
• Стратегії ведення переговорів. Гарвардський підхід в переговорах Постановка завдань для делегування
• Делегування і проведення нарад
• Ділова презентації: комунікативні секрети оратора Визначення тактики ведення переговорів
• Модель ведення ділової бесіди
• Робота з запереченнями партнера по переговорам
• Психологічні правила торгу
• Вибір методів протистояння маніпуляції
• Маніпуляція як стратегія поведінки в ситуації конфлікту інтересів
• Основні техніки протистояння маніпуляціям Підбір методик управління стресом
• Стрес-менеджмент. Принципи управління стресом
• Практичні прийоми управління собою, своїм станом
• Фактори, що впливають на зниження і підвищення стресу Формування матриці управління часом
• Приватне планування. Матриця управління часом по С. Кові
• «Управління часом» – логістика розстановки пріоритетів


Модуль 3

персонал

10 годин

Козак К.Б. 1.Управління конфліктами в колективі: технології успіху.

2.Еффектівність персоналу компанії.

3.Розвиток трудового потенціалу персоналу.

4.Секрети ефективної взаємодії в команді.

5.Особливості управління персоналом в малому і середньому бізнесі.

Цей модуль спрямований на формування бачення команди, яка зможе найбільш ефективно справлятися з поставленими завданнями і розділяти стратегічні цілі. Сьогодні нікого не дивує той факт, що в балансі компанії відсутні матеріальні активи, а найціннішим активом є люди, точніше їх знання. Знання співробітників – це найбільш стратегічно важливий ресурс фірми, який сприяє створенню і оновленню стійких конкурентних переваг і високих економічних результатів фірм. Таке розуміння ролі чинника знань спонукає сучасного керівника до створення команди однодумців і вимагає специфічних навичок в галузі управління людськими ресурсами.

В результаті навчання Ви зможете: опанувати способами досягнення лідерства, навчитися формувати згуртовану команду і ефективно нею управляти.

Тривалість: 10 годин.

Зміст модуля ПЕРСОНАЛ

• Побудова системи управління людськими ресурсами
• Основні елементи системи управління людськими ресурсами (УЛР)
• Основні завдання та структура служби управління персоналом
• Склад витрат на персонал
• Комплексна система критеріїв оцінки персоналу компанії
• Розвиток корпоративної культури компанії і вибудовування внутрішніх комунікацій
• Корпоративна культура: функції, типи методи розробки і впровадження
• Корпоративної кодекс і корпоративні стандарти компанії
• Підтримка та корекція корпоративної культури
• Внутрішній PR управлінських рішень Вибір технологій підбору і найму персоналу
• Оцінка потреби в персоналі
• Технологія пошуку і відбору кандидатів. Формула успішного найму
• Первинна діагностика та відбір кандидатів
• Джерела залучення кандидатів
• Розробка програм адаптації персоналу та управління конфліктними ситуаціями
• Адаптація нових співробітників: основні цілі, етапи та програма адаптації
• Підсумки проходження періоду адаптації
• Прийоми і техніки управління конфліктами
• Професійні конфліктер
• Вибір системи мотивації та стимулювання персоналу
• Вимоги до побудови системи мотивації.
• Принципи мотивації персоналу.
• Матеріальна мотивація: сучасний підхід
• Система нематеріальної мотивації персоналу Оцінка і розвиток персоналу
• Оцінка персоналу: цілі, етапи оцінки, методи і використання результатів
• Основні етапи побудови системи навчання в компанії
• Управління кар’єрою. Альтернативні методи навчання і розвитку персоналу
• Створення кадрового резерву і етапи роботи. звільнення співробітників

 

Загальна тривалість курсу – 20 годин, тобто 5 тижнів по 4 годин. Заняття проводяться по суботах провідними та практикуючими фахівцями галузі.

Курс розрахований на власників бізнесу, керівників, розвинутих особистостей та людей, що прагнуть поліпшити свої власні досягнення.

Переваги у можливості здобути певні знання, необхідні для подальшого життєвого успіху.

Особливістю є те, що замовник може замовити як увесь курс, так і певні його частини.

Окремо є можливість запропонувати додаткові важливі тематики та напрями для розвитку.

 

 

 

 

 

Курс підвищення кваліфікації (Short Course) –

тренінг з Ефективне управління бізнесом


Модуль 1

фінанси

10 годин

Дідух С.М. 1. Управління особистими фінансами – як навчитися управляти грошима і інвестувати.

2. Бізнес-план: розробка та реалізація (Як підготувати успішний бізнес-план).

Кулаковська Т.А. Практичне планування і бюджетування
Ткачук Г.О. 1. Експрес-аналіз фінансової звітності підприємства.

2. Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.

Модуль ФІНАНСИ розглядається в міждисциплінарному аспекті, гармонійно доповнюючи концепції менеджменту і маркетингу. Модуль побудований на огляді практичних ситуацій, дозволяючи розібратися і адаптувати для своєї компанії технології використання сучасних інструментів фінансового і інвестиційного менеджменту, скорегувати або кардинально змінити роботу існуючого фінансового відділу, або розробити структуру фінансово-бухгалтерської служби для майбутнього підприємства.

В результаті навчання слухачі зможуть: опанувати основними інструменти управління фінансами з метою моніторингу діяльності компанії, навчитися інтерпретувати результати фінансового та інвестиційного аналізу, будувати ефективну службу управління фінансами.

Тривалість: 10 годин.

Зміст модуля ФІНАНСИ

• Формування складу і формату фінансової та управлінської звітності.
• Фінансові аспекти управління: операційний прибуток, грошові кошти (грошовий потік) і активи компанії
• Фінансова та управлінська звітність компанії: склад і показники. Облікова політика компанії: допущення і вимоги
• Фінансова звітність компанії в менеджерському форматі «20/80»

• Управлінська звітність в форматі бюджетів: Бюджетний баланс. Бюджет доходів і витрат (БДР), бюджет руху грошових коштів (БРГК)
• Формування структури і систем показників

• Оцінки роботи співробітників фінансово-бухгалтерської служби (ФСБ)
• Фінансові показники оцінки ефективності власної діяльності.
• Вибір ключових показників фінансового аналізу з метою оцінки та інтерпретації результатів діяльності компанії
• Бізнес-система компанії: операційна, інвестиційна та діяльність з фінансування
• Карта ключових показників фінансового аналізу для менеджерів в системі збалансованих показників нерентабельність, ділової активності, ефективності використання власних і позикових ресурсів, ліквідності.
• Основні методи аналізу в інтересах власників і менеджерів: інтерпретаційний (безкоефіцієнтний) і коефіцієнтний.
• Багатолика прибуток: аналіз доходів і витрат компанії.

• Побудова системи менеджерського контролю витрат, цінового моделювання і прогнозування результатів діяльності
• Система менеджерського контролю на базі даних управлінського обліку: витрати-собівартість-ціноутворення
• Цінова політика компанії: компанія-ціновий лідер, послідовник. Аналіз «витрати – випуск продукції – прибуток ».
• Фінансові технології впровадження стратегії компанії: моделювання – прогнозування – планування – бюджетування
• Вибір ключових показників оцінки потреби в оборотному капіталі і джерел його фінансування
• Оборотний капітал компанії: склад і фінансові показники оцінки. Операційний і фінансовий цикл. Управління грошовими коштами.
• Джерела фінансування оборотного капіталу: власні та залучені. Вартість і структура позикового і власного капіталу. Фінансовий важіль.
• Бюджетування операційної діяльності: сутність та етапи побудови, типи бюджетів, технології бюджетування
• Розробка фінансової структури підприємства. Центри фінансової відповідальності (ЦФО)
• Вибір ключових показників оцінки інвестиційного проекту і джерел його фінансування
• Капітальні вкладення: формування бюджету, методи розрахунку грошового потоку, джерела фінансування і їх вартість
• Інвестиційний проект: критерії, учасники, структура і методи запуску
• Аналіз і оцінка інвестиційних рішень: якісний і кількісний метод
• Якісний і кількісний аналіз ризику


Модуль 2

управління

10 годин

Мєліх О.О. 1. Управління особистою ефективністю в бізнесі

2. Економічне управління бізнес-структурами

3. «Sous-vide»: інновація або традиція. Економічні та організаційні умови приготування якісних продуктів харчування.

Ліпова О.Л. 1. Як пройти співбесіду – 5 кроків для успішного працевлаштування

2. Кадрове діловодство в сучасних умовах (оптимізація документообігу на підприємстві).

Модуль управління розглядає компанію як організм, що складається з безлічі взаємозалежних функцій. Час від часу компанію потрібно перебудовувати і краще це робити без серйозних криз, пророкуючи появу проблем і грамотно організувати процес змін. У модулі розглядаються найсучасніші підходи до організації діяльності та управління. Погляд на бізнес «зверху» допомагає учасникам скласти управлінську карту підприємства, виявити його слабкі і сильні сторони, намітити шляхи оптимізації процесів і розвитку конкурентних переваги.

В результаті навчання слухач зможе: освоїти основні закони і моделі ефективного бізнесу, вивчити поняття «управлінська карта». У модулі детально розглядаються ефективні методи управління проектами та процесами. Заняття побудовані в формі ділової гри, в ході якої моделюється проблемна ситуація, а учасники програми повинні забезпечити її рішення за допомогою спеціального проекту.

Тривалість: 10 годин

Зміст модуля УПРАВЛІННЯ

• Функції менеджера
• Система управління. Інструменти управління
• Критерії якості системи управління
• Стратегія. Тактика. операції
• Форми управління та організаційні структури
• Управління складністю і візуальний менеджмент
• Життєвий цикл об’єкта управління
• Бізнес модель
• Ключові процеси, види діяльності
• Регламентація та опис бізнес процесів
• Контроль і зміни бізнес процесів
• Оптимізація бізнес процесів
• Перспективні технології автоматизації процесів
• Типи проектів з точки зору невизначеності: R & D, StartUp, Business
• Для чого потрібні проекти. Ефективна ініціатив і планування
• Організація виконання проекту в складі портфеля проектів
• Контроль і моніторинг. Документи обліку та прийняття рішень в проекті
• Управлінням змінами і відхиленнями в проекті
• Управління ризиками проекту

 

Загальна тривалість курсу – 20 годин, тобто 5 тижнів по 4 годин. Заняття проводяться по суботах провідними та практикуючими фахівцями галузі.

Курс розрахований на власників бізнесу, керівників, розвинутих особистостей та людей, що прагнуть поліпшити свої власні досягнення.

Переваги у можливості здобути певні знання, необхідні для подальшого життєвого успіху.

Особливістю є те, що замовник може замовити як увесь курс, так і певні його частини.

Окремо є можливість запропонувати додаткові важливі тематики та напрями для розвитку.