Історія інституту

Інститут носить ім’я Григорія Еммануїлович Вейнштейн, відомого промисловця, голови Одеського біржового комітету, мецената, засновника Одеської національної академії харчових технологій. Він у 1894 році вирішив заснувати Одеську школу мукомелів. Ця подія і стала початком історії Одеської національної академії харчових технологій.

 

Безымянныйпавлов1

Засновником та ідейним натхненником створення Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім.Г.Е.Вейнштейна став доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості – Павлов Олександр Іванович.

 

Безымянныйсавенко

Подальший свій розвиток та укріплення Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім.Г.Е.Вейнштейна віднайшов під керівництвом досвідченого управлінця – завідувача кафедри менеджменту і логістики, доктора економічних наук, професора – Савенко Ігоря Івановича.

 

Безымянныйоля1

Справжнього розквіту Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна досягнув під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту і логістики – Каламан Ольги Борисівни.

 

0092 (1)

Сьогодні керівником Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна є  доктор економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту Мельник Юрій Миколайович.

 

До складу інституту входять вісім кафедр:

  • економіки промисловості;
  • управління бізнесом;
  • обліку і аудиту;
  • менеджменту і логістики;
  • маркетингу, підприємництва та торгівлі;
  • економічної теорії та фінансово-економічної безпеки;
  • соціології, філософії та права;
  • українознавства та лінгводидактики.

В Інституті є аспірантура зі спеціальностей 051 – Економіка, 073 – Менеджмент , 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, існує можливість навчання у цільовій докторантурі, функціонує наукова школа «Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності» (керівник – д-р екон. наук, проф. Павлов О.І.), видаються два наукові журнали: фаховий журнал категорії «Б» – «Економіка харчової промисловості» (спільно з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) та «Економічна та продовольча безпека України».

Місія Інституту полягає в створенні конкурентоспроможної моделі багаторівневої системи освіти, що відповідає сучасним вимогам і задовольняє потреби особистості, шляхом інтеграції навчального процесу, виробництва і науки. Для її виконання розроблені Концепція, Стратегія і Цільова програма розвитку Інституту.

Мета діяльності Інституту – покращення якості навчання, посилення практичної спрямованості підготовки фахівців, підвищення результативності науково-дослідницької діяльності, перш за все у сфері прикладної економіки відповідно до профілю діяльності академії.