Лабораторія

Планується створити Навчально-наукову лабораторію з метою проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в області теорії прийняття рішень, зокрема, на базі великих даних, рішень актуальних наукових проблем інформатизації організаційно-технічних систем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів та студентів к рішенню наукових завдань, впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи в навчальний процес.

Основні завдання навчально-наукової лабораторії:

– дослідження та розробка принципів побудови та методів проектування системних допомог прийняття рішення на базі великих даних, в умовах невизначеності та багаторазовості;

– розвиток сучасних інформаційних технологій проектування складних систем на базі платформ та технологічних обчислень та технологій обробки великих даних;

– дослідження ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базах технологій;

– дослідження та розробка методів та інструментальних засобів автоматизованого управління соціальними групами в організаційних системах;

– розвиток інформаційних технологій у задачах геометричного проектування;

– удосконалення методології системного аналізу та проектування сучасних комп’ютерів.

Для виконання поставлених задач лабораторія має здійснювати виконання наступних функцій:

  1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідної тематики, об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
  2. Впровадження результатів наукових досліджень у виробництві та навчальному процесі; участь в міжнародному співробітництві кафедр, співробітництво з вітчизняними і зарубіжними навчальними, науковими установами відповідних напрямів;
  3. Впровадження інноваційних технологій практичного навчання студентів, розвиток творчої ініціативи студентів, привернення їх до наукової роботи кафедрами; організація на базі навчально-наукової лабораторії наукових досліджень магістрів і аспірантів кафедри;
  4. Участь у розробці та реалізації галузевих, регіональних інноваційних проектів та програм з метою створення сучасних технологій, процесів та продуктів.